Formularz zamówienia programu ChessArbiter Pro 2016 (tylko szachy)
Dane zamawiającego (wymagane)
Nazwisko Imię*
Max 50 znaków.
e-mail*
Max 100 znaków
Telefon kontaktowy*
Max 20 znaków
Licencja ma być wystawiona na: (wymagane)
Nazwisko Imię lub nazwa klubu (stowarzyszenia)*
Max 80 znaków
Licencja wystawiona na:*
Inne informacje:
Forma płatności za program:
Wersja programu:
Dodatkowe uwagi i pytania
Dane do faktury:
Proszę o wystawienie faktury na:
Nazwisko Imię lub nazwa klubu (stowarzyszenia)
Max 100 znaków
NIP
Max 14 znaków
Kod pocztowy
XX-XXX
Miasto
Max 50 znaków
Ulica
Max 80 znaków