baner turniejowy:banner.jpg

ZEBRZYDOWICE 2019-09-22/2019-09-22
P'10
Karol Linert

2019-09-15 12:47
I Otwarty Turniej Szachowy Gminy Zebrzydowice „Przy Młyńszczoku”


Komunikat sędziego (organizatora)

I Otwarty Turniej Szachowy

Gminy Zebrzydowice „Przy Młyńszczoku”

Zebrzydowice, ul. Ks. A. Janusza 21 – niedziela, 22 września 2019 r.

Regulamin turnieju

Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Zebrzydowicach i SSz Olimpia Goleszów

Cele turnieju: popularyzacja szachów, promowanie pożytecznego sposobu spędzania wolnego czasu w atmosferze sportowej rywalizacji,  integracja miłośników szachów
w regionie, wyłonienie najlepszych zawodników turnieju. 

Termin i miejsce: niedziela 22 września 2019 r. sala widowiskowa Gminnego Ośrodka Kultury w Zebrzydowicach, ul. Ks. A. Janusza 21, 43-410 Zebrzydowice, potwierdzenie obecności na sali gry w dniu zawodów do 9.40, planowane zakończenie 13.30

Warunki uczestnictwa: turniej jest otwarty dla każdego, nie ma opłaty startowej

Zapisy: do 19 września 2019 r., na Chessarbiter (link do turnieju), lub bezpośrednio u sędziego karollinert@tlen.pl, tel.: 507 854 567 lub u Organizatora tel.: 503 910 382. W przypadku wolnych miejsc Organizator może warunkowo dopuścić do turnieju wcześniej niezapisanych zawodników, jeżeli zgłoszą chęć uczestnictwa do godz. 9.30 w dniu turnieju (pewność udziału daje wcześniejsze zgłoszenie)

System rozgrywek i tempo gry: zawody zostaną rozegrane systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund, po 10 minut na zawodnika.

Prowadzone będą klasyfikacje:

– juniorzy młodsi – dziewczęta i chłopcy – ur. w 2010 r. i młodsi,

– juniorzy starsi – dziewczęta i chłopcy – ur. w latach 2006 – 2009,

– młodzież – ur. w latach 2003-2005

– „open” – seniorzy – kobiety i mężczyźni – osoby urodzone w 2002 r. i starsi.       

Nagrody: dla trzech najlepszych zawodników w poszczególnych kategoriach wiekowych przewidziane są medale, dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Zebrzydowicach oraz sponsorów turnieju.

Postanowienia końcowe:

uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt,

opiekunowie lub rodzice są odpowiedzialni za zachowanie niepełnoletnich zawodników,

zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie,

biorąc udział w turnieju uczestnik wyraża zgodę na:

a) utrwalanie swojego wizerunku przez organizatorów,

b) korzystanie przez organizatorów z wizerunku utrwalonego w związku z realizacją turnieju oraz przenosi na organizatorów w zakresie nieograniczonym czasowo i terytorialnie wszelkie prawa do korzystania i rozporządzania wizerunkiem uczestnika i jego nagraniami (fotograficznymi, audiowizualnymi, dźwiękowymi) zarejestrowanymi w związku z turniejem,

c) przetwarzanie przez organizatorów jego danych osobowych zawartych w zgłoszeniu do udziału w turnieju, potrzebnych dla organizacji tego turnieju (dane osobowe przechowywane będą u organizatorów).

ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora

decyzje sędziego podjęte na sali gry są ostateczne

uczestnictwo w zawodach jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu w całości i bez zastrzeżeń.

Ochrona Danych Osobowych:

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla osób uczestniczących
w szeroko rozumianych zawodach (granie w turnieju, kibicowanie) organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Zebrzydowicach oraz Stowarzyszeni Szachowe Olimpia Goleszów:

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE (dalej jako: „RODO”), informujemy o sposobie
i celu w jakim przetwarzamy dane osobowe (dalej jako: „Dane”), którym jest organizacja otwartego turnieju szachowego.

Administratorami danych osobowych zawodników są Stowarzyszenie Szachowe „Olimpia” Goleszów (adres: ul. Cieszyńska 25, 43-440 Goleszów) oraz Gminny Ośrodek Kultury
w Zebrzydowicach (adres: ul. Ks. A. Janusza 21, 43-410 Zebrzydowice)

Przetwarzamy Dane zgodnie z postanowieniami RODO i polskimi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych w celu wypełnienia zobowiązań wynikających z organizacji zawodów, głównie dla celów statystycznych, promocji dyscypliny i sprawozdawczych.

Uczestnictwo w rywalizacji sportowej, którą organizujemy w oparciu o statut, kibicowanie
i przebywanie w miejscu gry oznacza zgodę na przetwarzanie danych
w celach określonych powyżej.

Dostęp do Danych mają osoby upoważnione przez klub lub ośrodek kultury do zarządzania nim, obsługujące konkretny projekt i wykonujące pracę w organizacjach nadrzędnych
w oparciu o odpowiednie przepisy prawa.


2019-09-22
2019-09-22
ZEBRZYDOWICE
P'10
Karol Linert
GOK w Zebrzydowicach
0
7


24
1
13
5
1247


HGMGMWGMIMWIMFMWFMCMWCM


mk++k+kI++I+I


1II+IIIIIIVVbk


22


18244

ChessArbiter Pro 2016 (v.6.05) © A.Curyło

http://www.chessarbiter.com/
Karol Linert
'