Zgłoszenia online
Rejestracja użytkownika w serwisie ChessArbiter
Dane do rejestracji
Email:*
Hasło:*
Min. 6 znaków
Potwierdź hasło:*
.
Dane zgłoszeniowe do turnieju
Nazwisko:*
Imię*
Klub lub miasto*
Kategoria:*
.
Płeć*
.
Data urodzenia:*
RRRR-MM-DD
Federacja*
Ranking
FIDE:*
PZSzach*
Informacje dodatkowe (nie wymagane)
Numer (ID) z Centralnego Rejestru
  Numer jest dostępny na karcie zawodnika w Centralnym Rejestrze PZSzach (http://www.cr.to.pl/ew/)
Kod pocztowy
XX-XXX
Miasto zamieszkania
.
Adres
ulica, numer domu (mieszkania)
Telefon kontaktowy
.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb serwisu turniejowego ChessArbiter, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)