baner Polecamy serwis turniejowy na stronie http://www.chessarbiter.com/turnieje/
AUTOMATYCZNY SYSTEM SPRAWOZDAWCZOŚCI TURNIEJOWEJ
Szanowni Państwo.

Na zlecenie Zarządu Polskiego Związku Szachowego, został opracowany całkowicie nowy system sprawozdawczości turniejowej. Najnowsza wersja programu ChessArbiter Pro (4.00) (Pobierz) została zintegrowana z Centralnym Rejestrem PZSzach. Dzięki tej integracji, otrzymują Państwo do dyspozycji bardzo proste i wygodne narzędzie do wysyłania sprawozdań z przeprowadzonych turniejów. Zgodnie z zarządzeniem KKiR PZSzach, od 1 lipca 2010r, wszystkie sprawozdania turniejowe z dowolnych turniejów klasyfikowanych do FIDE, PZSZach, czy też WZSZach (normy na kategorie okręgowe), należy wysyłać używając w programie ChessArbiter opcji "Internet>>Wyślij sprawozdanie sędziowskie...". Wybranie tej opcji uruchomi okno generowania części opisowej sprawozdania, po czym program wykona procedurę rejestracji turnieju w Centralnym Rejestrze PZSzach. Dzięki takiemu rozwiązaniu, wszystkie dane związane z prowadzonych przez Państwa turniejów, (normy na kategorie centralne i okręgowe, klasy sportowe, aktywność zawodników itp.) zostaną bardzo szybko zarejestrowane w Centralnym Rejestrze PZSzach. Dodatkowo, program został wyposażony w narzędzie szybkiej weryfikacji poprawności danych zawodników (porównania danych zawodników z danymi z Centralnego Rejestru).
Aby ułatwić Państwu przejście na nowy system, poniżej przestawiam kilka porad dotyczących właściwej metody przeprowadzania turnieju i wysyłania sprawozdania turniejowego do KKiR PZSzach.
  • Dane o zawodnikach wprowadzamy używając listy rankingowej z Centralnego Rejestru (Internet->Pobierz listę rankingową z Centralnego Rejestru...). Obowiązkowe jest wprowadzenie numerów IDCR dla wszystkich zawodników zarejestrowanych w Centralnym Rejestrze.
  • Po wprowadzeniu danych o zawodnikach uruchamiamy opcję "Internet->Weryfikacja danych zawodników", w przypadku znalezionych błędów, należy je poprawić. Uwaga: weryfikację należy przeprowadzać przy podłączonym komputerze do internetu.
  • Przeprowadzamy turniej
  • Wysyłamy wyniki na strony serwisu turniejowego ChessArbiter Pro (Internet->Umieść (uaktualnij) serwis...
  • Wysyłamy sprawozdanie turniejowe używając opcji "Internet->Wyślij sprawozdanie sędziowskie..."
  • Program, podczas procedury wysyłania sprawozdania, wymusi wprowadzenie danych, które bezwzględnie muszą znaleźć sie w sprawozdaniu.
  • Do momentu zatwierdzenia turnieju przez KKiR, można wysyłać korektę wcześniej wysłanego sprawozdania.
  • Wysyłamy sprawozdanie, bez względu na rangę turnieju. W turnieju w którym padły normy tylko na kategorie okręgowe, również należy wysłać (zarejestrować) wyżej opisaną metodą.