DMR 2014/2015 - Amatorska V Liga KPZSzach

woj. Kujawsko-Pomorskie 2014-11-09/2015-03-29
60' + 30'' na ruch
Paweł Jaroch

2015-03-31 00:01


DMR 2014/2015 - Amatorska V Liga KPZSzach


2014-11-09
2015-03-29
woj. Kujawsko-Pomorskie
60' + 30'' na ruch
Paweł Jaroch
Kujawsko-Pomorski Związek Szachowy
14
14


2014-11-0120:00
2014-11-0910:00
2014-11-0913:00
2014-11-2310:00
2014-11-2313:00
2014-12-1410:00
2014-12-1413:00
2015-01-1110:00
2015-01-1113:00
2015-02-1510:00
2015-02-1513:00
2015-03-1510:00
2015-03-1513:00
2015-03-2910:00
2015-03-2913:00
16:00


7
1535
57
1
30
6


HGMGMWGMIMWIMFMWFMCMWCM


mk++k+kI++I+I

1
116
II+IIIIIIVVbk
1
31
1
32110512

ChessArbiter Pro 2010 (v.5.39) © A.Curyło

http://www.chessarbiter.com/
Paweł Jaroch
'