Otwarte Indywidualne Mistrzostwa Gminy Duszniki w szachach

sala BPiCAK w Dusznikach, ul. Jana Pawła II 8 2018-03-17/2018-03-18
Tempo gry: P'60
Arbiter: Robert Goździewicz

[Data aktualizacji strony: 18-03-2018 15:29]

MENUINFORMACJE TURNIEJOWE


RAPORTY GŁÓWNE

TABELE

KOJARZENIA / WYNIKI

INNE WYNIKI

KOMUNIKAT

ZGŁOSZENIA DO TURNIEJU


Nazwa turnieju:

Otwarte Indywidualne Mistrzostwa Gminy Duszniki w szachach


Komunikat sędziego (organizatora)
Otwarte Indywidualne Mistrzostwa Gminy Duszniki w szachach o Puchar Wójta Regulamin 1. Organizatorzy: Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Dusznikach, Uczniowski Klub Sportowy GCK Szach Sękowo 2. Miejsce, termin, zgłoszenia: Turniej rozegrany zostanie w dniach 17-18 marca 2018 roku w sali BPiCAK w Dusznikach, ul. Jana Pawła II 8. Zapisy - drogą internetową pod adresem: robertszach@interia.pl najpóźniej do 14.03.2018 r., godz. 8.00. Zgłoszenie winno zawierać: imię, nazwisko, przynależność klubową (jeśli jest), miejscowość zamieszkania, datę urodzenia, kategorię szachową, numer telefonu. Dowodem skutecznego dokonania zapisu jest otrzymanie od sędziego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia. Liczba uczestników turnieju może być ograniczona. W przypadku, gdy będą jeszcze wolne miejsca, zapisy przyjmowane będą także po terminie oraz w miejscu turnieju, 17.03.2018 w godz. 8:15-8:40. Nieobecni podczas ostatecznej weryfikacji zgłoszeń, o godzinie 8.50, zostaną skreśleni z listy uczestników. W przypadkach losowych warunkowo można potwierdzić udział w godzinach 8:15 - 8:45 pod numerem telefonu 606 356 098. Rozpoczęcie gry 8.04.2017 o godzinie 9.00. 3. Warunki uczestnictwa: ? umiejętność gry w szachy, stosowanie się do zasad turniejowych, które zostaną przypomniane przy otwarciu zawodów, ? potwierdzone przez sędziego zgłoszenie się do turnieju, ? opłacenie w dniu 17.03.2018 r. do godziny 8:50 wpisowego w wysokości 35 złotych. Zniżki przewidziano dla: - zawodników mieszkających na terenie gminy Duszniki - o 5 złotych; - dzieci, uczniów - o 5 złotych; - drugiej i kolejnych osób z rodziny (wspólne zamieszkujących) - o 5 złotych - członków UKS GCK Szach Sękowo - o 5 złotych; - zawodników II i wyższych kategorii szachowych - o 5 złotych. UWAGA: Zniżki sumują się. Zawodnik korzystający ze zniżek ma obowiązek na żądanie organizatorów udokumentować uprawnienie do danej zniżki. Organizatorzy zobowiązują się przekazać z każdego wpisowego 5 złotych opłaty klasyfikacyjno-rankingowej na rzecz PZSzach. 4. System rozgrywek: Wszyscy uczestnicy będą grać w jednej grupie turniejowej, 7 rund systemem szwajcarskim - kontrolowanym. Rozróżnienie na grupy wiekowe nastąpi przy ustalaniu wyników. Tempo gry P'60 (godzina na partię dla każdego z partnerów) - umożliwiające wypełnienie norm na kategorie szachowe - V, IV, III, II. Ustalenie listy startowej, kojarzenie par i ocena wyników - komputerowo, z zastosowaniem programu sędziowskiego ChessArbiter. Sędzią zawodów będzie pan Robert Goździewicz ze Zbąszynia. 5. Harmonogram turnieju: Sobota, 17.03.2018r. 8.15 przyjmowanie wpisowego, ustalenie listy startowej 8:55 otwarcie turnieju 9:00 I runda 11:05 II runda 13:10 III runda 15:15 IV runda Niedziela, 18.03.2018 r. 9:30 V runda 11:40 VI runda 13:50 VII runda 16:00 zakończenie UWAGA! Godziny rozpoczęcia II, III, IV, VI i VII rundy oraz zakończenia turnieju są orientacyjne. 5. Klasyfikacja końcowa, nagrody: Uczestnicy turnieju zostaną sklasyfikowani w trzech kategoriach wiekowych: ? przedszkolacy i uczniowie szkół podstawowych, ? uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych - do lat 18 (brany pod uwagę jest tylko rok urodzenia), ? seniorzy - powyżej lat 18 (brany pod uwagę jest tylko rok urodzenia). Organizatorzy przewidują podsumowanie turnieju wręczeniem: - Pucharu Wójta Gminy Duszniki dla najlepszego zawodnika w klasyfikacji ogólnej; - Dyplomów za trzy pierwsze miejsca w każdej z grup wiekowych; - Dyplomów i medali w poszczególnych grupach wiekowych dla trzech najlepszych zawodników mieszkających na terenie gminy Duszniki lub zrzeszonych w sekcjach szachowych z terenu gminy Duszniki; - Nagród rzeczowych za pierwsze miejsce w każdej grupie wiekowej (bez względu na miejsce zamieszkania i przynależność klubową), z podziałem na kategorie męską i żeńską; - Nagrody rzeczowej dla najmłodszego zawodnika turnieju; 6. Informacje dodatkowe: ? Wszelkie wątpliwości w kwestiach spornych rozstrzyga sędzia prowadzący turniej, powołany przez Organizatorów, jego decyzje są ostateczne. ? Zawodników obowiązuje zapisywanie partii. Z obowiązku tego sędzia może zwolnić najmłodszych zawodników. ? Niepełnoletnich uczestników zapisują do turnieju rodzice lub trenerzy klubowi, co jest równoznaczne z ich wyłączną odpowiedzialnością za ww. zawodników podczas trwania turnieju. ? Organizatorzy umożliwią uczestnikom zamówienie obiadu za dodatkową odpłatnością. Zamówienia przyjmowane będą przed pierwszą rundą każdego dnia zawodów. ? Całkowite wpływy z wpisowego zostaną przeznaczone na organizację zawodów i nagrody. O wartości nagród rzeczowych decydować będzie przewidywana pula wpisowego według zapisów dokonanych do dnia 14.03.2018, godz. 8.00. Organizatorzy zachęcają do zapisywania się w terminie.


Informacje podstawowe:
Data rozpoczęcia:2018-03-17
Data zakończenia:2018-03-18
Miejsce:sala BPiCAK w Dusznikach, ul. Jana Pawła II 8
Tempo gry:P'60
Arbiter:Robert Goździewicz
OrganizatorBiblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Dusznikach, Uczniowski Klub Sportowy GCK Szach Sękowo
Zakończonych rund:7
Liczba rund:7
System rozgrywek:Szwajcarski


Statystyka turniejowa:
Liczba zawodników:38
Liczba federacji:1
Liczba zawodników z rankingiem FIDE:7
Liczba kobiet:5
Średni ranking turnieju:1313


Statystyka tytułów zawodników
Tytuły międzynarodowe (Razem: 0)
HGMGMWGMIMWIMFMWFMCMWCM
K
M
Tytuły krajowe centralne (Razem: 1)
mk++k+kI++I+I
K

1
M


Tytuły krajowe okręgowe (Razem: 37)
II+IIIIIIVVbk
K
21
1
M
5116
11

ChessArbiter Pro (v.4.28) (C) A.Curyło

http://www.chessarbiter.com/
Lic:0110 Właściciel: Robert Goździewicz
'