IV Ogólnopolski Turniej Szachów Szybkich Wielgie 2019

Wielgie, woj kujawsko-pomorskie 2019-10-12/2019-10-12
P'15
Janusz Augustowski

2019-10-12 15:38
IV Ogólnopolski Turniej Szachów Szybkich Wielgie 2019


Komunikat sędziego (organizatora)
IV OGÓLNOPOLSKI OTWARTY TURNIEJ SZACHOWY- WIELGIE 2019 O PUCHAR STOWARZYSZENIA ROZWOJU GMINY WIELGIE „PRZYSZŁOŚĆ” 1. CEL. Popularyzacja Królewskiej Gry wśród: dzieci, młodzieży i dorosłych. Podnoszenie poziomu gry i wyłonienie najlepszych zawodników turnieju. Integracja i aktywizacja środowiska szachowego. Możliwość zdobycia rankingu FIDE w szachach szybkich. Promocja: Gmina Wielgie, Powiat Lipno, Województwo Kujawsko-Pomorskie, Rzeczypospolita Polska. 2. ORGANIZATORZY. 2.1. Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Wielgie ” Przyszłość”. 2.2. Ośrodek Kultury i Biblioteka Gminy Wielgie. 2.3. KLUB BĘTLEWIA - Społeczno – kulturalne i Sportowe Stowarzyszenie w BĘTLEWIE. 3. TERMIN I MIEJSCE. 12 październik 2019 roku (sobota), godz. 9.00- otwarcie lokalu, 9.15-9.30- przyjmowanie zgłoszeń i rozliczeń, godz. 9.30-10.00-sprawy techniczne, organizacyjne i losowanie, godz. 10.00- rozpoczęcie I rundy zawodów. Sala Ośrodka Kultury i Biblioteki Gminy Wielgie w Wielgiem, ul. Starowiejska 81, I p. nad OSP, 87-603 Wielgie. 4. WARUNKI STARTU I PRZEPISY. Prawo do gry mają osoby zainteresowane uczestnictwem w turnieju. Zawody prowadzone będą systemem szwajcarskim maksymalnie 9 rund. Kojarzenie programem komputerowym. Kolejność miejsc ustalana jest na podstawie liczby zdobytych punktów, w razie równości decydować będzie wartościowanie wg Buchholza średniego, Buchholza pełnego, większej ilości zwycięstw oraz progresu. Czas gry w jednej partii szachowej wynosi 15 minut dla zawodnika. Turniej zgłoszony do klasyfikacji FIDE w szachach szybkich. W zawodach obowiązują przepisy gry FIDE i kodeksu szachowego PZSzach. Sędzia- Pan Janusz Augustowski- klasa państwowa. 5. SPRAWY FINANSOWE I ORGANIZACYJNE. Wpisowe dla zawodników wynosi 30 zł płatne na konto nr: Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Wielgie Przyszłość 04 9550 0003 2005 0031 3067 0001. Tytułem: szachy 2019 lub w dniu turnieju. Maksymalna liczba uczestników - 48, ograniczona warunkami lokalu, decyduje kolejność zgłoszeń. Wpisowe przepada, gdy zawodnik nie stawi się na zawody lub zrezygnuje z udziału. Należy mieć dokument tożsamości oraz przelewu wpłaty. Organizator: pokrywa koszty organizacyjne, opłatę wpisową do FIDE od zawodników, zapewnia sprzęt szachowy i nieodpłatny barek kawowy. Zawodnicy startują i ubezpieczają się na własny koszt. Dzieci – wymagana opieka rodziców lub opiekunów. 6. NAGRODY. Puchar dla zwycięzcy, nagrody finansowe minimum za miejsca: I – 210 zł, II -170 zł, III – 130 zł, IV – 110 zł, V – 90 zł, VI -70 zł z części wpisowego i z części funduszu sponsorskiego, pamiątkowe dyplomy, inne nagrody rzeczowe w zależności od pozyskania sponsorów turnieju. 7. ZGŁOSZENIA. Paweł Czekalski, tel. nr 696 677 550; mail: czekalskip@interia.pl, Janusz Augustowski, tel. nr 692 147 519, mail: augustjan@wp.pl 8. INNE. Interpretacja regulaminu i prawo do zmian należy do sędziego i organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zawodów- zwrot wpisowego. Zgłoszenie się do turnieju jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację wizerunku w materiałach reklamowych turnieju i sprawozdaniach do mediów. SERDECZNIE ZAPRASZAMY ORGANIZATORZY


2019-10-12
2019-10-12
Wielgie, woj kujawsko-pomorskie
P'15
Janusz Augustowski
Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Wielgie "Przyszłość"; Ośrodek kultury i Biblioteka Gminy Wielgie; Klub Bętlewia
9
9


2019-10-1209:00
Round12019-10-1210:00
Round22019-10-1210:30
Round32019-10-1211:00
Round42019-10-1211:30
Round52019-10-1212:00
Round62019-10-1212:30
Round72019-10-1213:00
Round82019-10-1213:30
Round92019-10-1214:00
2019-10-1214:45


26
1
21
1
1427


HGMGMWGMIMWIMFMWFMCMWCM


1


mk++k+kI++I+I

12
13
II+IIIIIIVVbk

1
167

3

ChessArbiter Pro 2010 (v.5.49) © A.Curyło

http://www.chessarbiter.com/
Janusz Augustowski
'