baner turniejowy:banner.jpg

Lublin 2021-11-26/2021-12-12
90'/40 + 30' + 30'' na ruch
IA - Zbigniew Pyda

2021-11-15 23:38
KURS DLA NAUCZYCIELI Edukacja przez Szachy w Szkole (on-line)


Komunikat sędziego (organizatora)

Termin kursu począteki 26-28 listopad 2021 – 3 weekendy (możliwe wcześniejsze rozpoczęcie w przypadku zebrania grupy min.15 osób)!

KURS DLA NAUCZYCIELI

W ZAKRESIE PROWADZENIA ZAJĘĆ SZACHOWYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH
W PROGRAMIE EDUKACJA PRZEZ SZACHY W SZKOLE

Organizator:

 Lubelski Klub Szachowy ul. Biernata z Lublina 20/3, 20-465 Lublin, nr tel: 604-084-134

www.szachy.lublin.pl       https://www.facebook.com/szachy.lublin/

 Kurs obejmuje 72 godziny lekcyjne wykładów prowadzonych przez wykwalifikowanych specjalistów Polskiego Związku Szachowego.

Przeszkolenie nauczycieli stanowi jeden z warunków przystąpienia szkoły do programu „Edukacja przez Szachy w Szkole” i otrzymania sprzętu szachowego z PZSzach dla szkół, szczegóły na: www.szachywszkole.pl.

Lubelski Klub Szachowy organizuje dla nauczycieli kurs "Edukacja przez szachy w szkole".

Kurs zostanie zorganizowany ONLINE - zajęcia prowadzone będę w sobotę i niedzielę w trzech zjazdach.

Proponowane terminy: 26.11.-28.11.2021 i dalej ,

 Uczestnictwo i opłata:

W kursie mogą wziąć udział nauczyciele dowolnego przedmiotu na podstawie delegacji ze szkoły, w której aktualnie pracują lub inni nauczyciele, również ci pozostający aktualnie bez zatrudnienia, posiadający jednak uprawnienia pedagogiczne (wymagana jest kserokopia uprawnień) – po uiszczeniu opłaty za kurs. Nauczyciele nie muszą znać zasad szachowych!

Opłatę za kurs należy uiścić przelewem na konto Lubelskiego Klubu Szachowego:

BGŻ BNP Paribas  Nr konta 89 2030 0045 1110 0000 0281 9360

Opłata za cały kurs wynosi 600 zł (w tym materiały szkoleniowe dla kursantów i dyplom ukończenia kursu wydany przez Polski Związek Szachowy). Osoby legitymujące się minimum II kategorią szachową mogą być zwolnione z części szachowej i w takim przypadku opłata za kurs wynosi dla nich 300 zł (w tym materiały szkoleniowe). Płatność do 20.11.2021.

 Zgłoszenia:

Zgłoszenia prosimy przysyłać na adres e-mail:

szachowylublin@gmail.com     w terminie do 20 listopada 2021 r i dalej w przypadku wolnych miejsc

 

Uwagi końcowe:

Warunkiem zorganizowania kursu jest zebranie grupy 15 osobowej.

- Organizatorzy nie zapewniają zakwaterowania i wyżywienia.

- Zapraszamy także nauczycieli szkół średnich

- Dodatkowych informacji udziela Zbigniew Pyda, e-mail: szachowylublin@gmail.com tel. 604-084-134.


2021-11-26
2021-12-12
Lublin
90'/40 + 30' + 30'' na ruch
IA - Zbigniew Pyda
Lubelski Klub Szachowy
0
72


1
1
1
0
2283


HGMGMWGMIMWIMFMWFMCMWCM


1


mk++k+kI++I+I


II+IIIIIIVVbk

ChessArbiter Pro 2010 (v.5.49) © A.Curyło

http://www.chessarbiter.com/
IA - Zbigniew Pyda
'