Mistrzostwa Woj. Lubelskiego Juniorów w Szachach Błyskawicznych C8 i C10 FIDE

Lubartów 2020-09-20/2020-09-20
P'^6+4''
Piotr Opolski

2020-09-21 11:34
Mistrzostwa Woj. Lubelskiego Juniorów w Szachach Błyskawicznych C8 i C10 FIDE


Komunikat sędziego (organizatora)
 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
MISTRZOSTW WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
JUNIOREK I JUNIORÓW DO LAT 8 i 10 W SZACHACH BŁYSKAWICZNYCH


 1. Cel

 1. Wyłonienie mistrzów Województwa Lubelskiego w szachach błyskawicznych na rok 2020.

 2. Popularyzacja i podnoszenie poziomu sportu szachowego wśród dzieci i młodzieży.

 3. Umożliwienie zawodnikom podnoszenia rankingu międzynarodowego.

 1. Organizator

  1. Lubelski Wojewódzki Związek Szachowy.

  2. Lubartowski Uczniowski Klub Sportowy

  3. Lubartowski Ośrodek Kultury

  1. Finansowanie

 1. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego.

 2. Lubelski Wojewódzki Związek Szachowy.

 1. Termin i miejsce

 1. 20 września 2020 roku

 2. Lubartowski Ośrodek Kultury ul. Rynek II 1

 1. Uczestnictwo

 1. Prawo startu mają obywatele polscy oraz obywatele państw UE zamieszkujący w Polsce, należący do klubów działających na terenie woj. lubelskiego lub zamieszkujący w woj. lubelskim.

 2. Do zawodów dopuszczeni zostaną wyłącznie zawodnicy posiadający ważną licencję zawodniczą PZSzach. Możliwość wykupienia na miejscu: 30 zł

 1. Zgłoszenia

Zgłoszeń do turniejów dokonują kluby lub rodzice na adres lwzszach@gmail.com, telefonicznie do sędziego głównego tel. 509845922 lub na stronie internetowej http://www.chessarbiter.com/ w terminie do 18.09.2020r.

 1. System rozgrywek

Planowane jest rozegranie zawodów w 4 grupach wiekowych systemem szwajcarskim lub jedno - albo dwukołowym.

 1. dziewczęta do lat 8 (ur. w 2012 i młodsze);

 2. chłopcy do lat 8 (ur. w 2012 i młodsi);

 3. dziewczęta do lat 10 (ur. w latach 2011- 2010);

 4. chłopcy do lat 10 (ur. w latach 2011- 2010);

W przypadkach zgłoszenia się do turnieju:

 • 11 i więcej uczestników - system szwajcarski na dystansie 9 rund

 • 7 - 10 uczestników - system kołowy,

 • 5 - 6 uczestników - system dwukołowy,

 • 3 - 4 - zawodników - system trzykołowy,

Dopuszcza się łączenie grup wiekowych. Ostateczny podział na grupy turniejowe nastąpi po upływie terminu zgłoszeń określonym w pkt. VI, w dniu 19.09.2020r.

Tempo gry

6 minut na całą partię dla każdego zawodnika i dodatkowo po 4 sekundy za każdy ruch od początku partii.

Ocena wyników

 1. W przypadku systemu szwajcarskiego o kolejności miejsc decyduje:

 • suma zdobytych punktów,

 • wartościowanie średnie Buchholza,

 • wartościowanie pełne Buchholza,

 • progres

 • wynik bezpośredniej partii między zainteresowanymi zawodnikami,

 1. W przypadku systemu kołowego lub wielokołowego o kolejności miejsc decyduje:

 • suma zdobytych punktów,

 • wynik bezpośredniej partii między zainteresowanymi zawodnikami,

 • liczba zwycięstw,

 • wartościowanie Sonneborna-Bergera,

 • rozszerzony system Koyi.

Program zawodów

20 września 2020 r. (niedziela):

 • 9:45 – odprawa techniczna, otwarcie

 • 10:00 - rundy I - IX

Zakończenie mistrzostw - 30 min. po zakończeniu ostatniej partii.

 1. Finansowanie

 • Koszty organizacji ponosi organizator.

 • Koszty uczestnictwa ponoszą kluby delegujące zawodników lub rodzice.

 • Opłata startowa wynosi 30 zł od zawodnika.

 • Opłatę startową należy wpłacić na konto Lubelskiego Wojewódzkiego Związku Szachowego (Bank Spółdzielczy nr konta 07 8039 0006 0000 0009 3116 0001) do 19 września 2020 r.

 • Zawodnicy, którzy zrezygnują z udziału w zawodach i poinformują o tym sędziego głównego do 19 września 2020 roku, otrzymają zwrot wpisowego na wskazane konto.


 1. Nagrody i wyróżnienia

 • zawodnicy, którzy zajmą miejsca I - III otrzymują puchary i nagrody rzeczowe,

 • dyplomy dla wszystkich uczestników,


 1. Sędziowanie

 1. W zawodach obowiązują aktualne przepisy gry FIDE i PZSzach.

 2. Decyzje podjęte przez sędziego głównego są ostateczne. Służy od nich jedynie zażalenie do Kolegium Sędziów Lubelskiego Zw. Szach.

 3. Zawodnicy nie muszą potwierdzać swojego udziału przed zawodami.

 4. Zawodnicy, którzy nie wniosą należnych opłat w wyznaczonym terminie, zostaną usunięci z listy startowej. W przypadku zgłoszenia się do turnieju bezpośrednio przed I rundą (bez wcześniejszego zgłoszenia lub po usunięciu z listy z powodu braku opłaty startowej) zawodnik będzie dopuszczony do gry od rundy II, po wpłaceniu opłaty startowej.

 5. Obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia na salę gry włączonych telefonów komórkowych oraz innych telekomunikacyjnych urządzeń elektronicznych pod rygorem:

 • dla zawodników – przegrania partii;

 • dla innych osób – zakazu wstępu na salę gry do końca turnieju.


 1. Postanowienia końcowe

 1. Opiekę wychowawczą podczas zawodów sprawują rodzice, szkoleniowcy i opiekunowie z klubów, we współpracy z organizatorem.

 2. W związku z panującą pandemią korona wirusa organizator przeprowadzi zawody zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Sportu i Polskiego Związku Szachowego w zakresie zasad zachowania bezpieczeństwa, a w szczególności:

 • opiekun każdego z zawodników zobowiązany jest dostarczyć organizatorowi, przed rozpoczęciem turnieju, ankietę epidemiologiczną (dostępna na miejscu),

 • w czasie partii zawodnik musi posiadać prawidłowo założoną przyłbicę lub maseczkę, (dopuszcza się możliwość rozegrania partii bez osłon twarzy w przypadku gdy opiekunowie obydwu zawodników złożą taką deklarację sędziemu przed rozpoczęciem rundy),

 • na sali gry mogą przebywać jedynie zawodnicy i sędziowie oraz przedstawiciel organizatora,

 • za zdolność zawodników do startu w mistrzostwach (aktualne badanie lekarskie) oraz ich ubezpieczenie odpowiedzialny jest klub lub rodzice zawodnika,

 • opiekun każdego z zawodników zobowiązany jest dostarczyć organizatorowi, przed rozpoczęciem turnieju, oświadczenie RODO ( dostępne na miejscu)

 1. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu/komunikatu należy do organizatora i sędziego głównego zawodów (w zakresie przepisów gry).

2020-09-20
2020-09-20
Lubartów
P'^6+4''
Piotr Opolski
Wojewódzki Lubelski Związek Szachowy
11
11


11
1
7
0
1203


HGMGMWGMIMWIMFMWFMCMWCM


mk++k+kI++I+I


II+IIIIIIVVbk2333

ChessArbiter Pro 2016 (v.6.04) © A.Curyło

http://www.chessarbiter.com/
Piotr Opolski
'