OTWARTE DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA POMORZA ZACHODNIEGO W SZACHACH SZYBKICH

Bierzwnik 2024-06-16/2024-06-16
10'+5'' na ruch
Oskar Rosłon

2024-06-17 20:37


OTWARTE DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA POMORZA ZACHODNIEGO W SZACHACH SZYBKICH


Komunikat sędziego (organizatora)

REGULAMIN

OTWARTYCH DRUŻYNOWYCH

MISTRZOSTW POMORZA ZACHODNIEGO

W SZACHACH SZYBKICH 2024

CELE

 

·        Wyłonienie Drużynowego Mistrza Pomorza Zachodniego w szachach szybkich.

·        Upowszechnianie królewskiej gry.

·        Uzyskanie lub podwyższenie rankingu FIDE Rapid.

 

ORGANIZATORZY

·        Zachodniopomorski Związek Szachowy

·        Gminne Centrum Sportu i Rekreacji w Bierzwniku

 

TERMIN I MIEJSCE

·        Mistrzostwa odbędą się w dniu 16 czerwca 2024 r. (niedziela).

·        Adres: Hala Sportowa ul. Szkolna 18, Bierzwnik

·        Potwierdzanie obecności drużyn na Sali gry w dniu turnieju do godziny 9:45. Niepotwierdzenie drużyny do tej godziny powoduje nieskojarzenie jej w pierwszej rundzie.

 

UCZESTNICTWO

·        Uczestnictwo w zawodach jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody zawodnika (zgody rodzica, opiekuna prawnego) na przetwarzanie jego danych osobowych na zasadach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/ 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

·        Zgoda dotyczy również nieodpłatnego rozpowszechniania wizerunku zawodnika w materiałach promocyjnych, informacyjnych w trybie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych (zwanego dalej „RODO”) przez organizatora Drużynowych Mistrzostw Pomorza Zachodniego w Szachach Szybkich.

·        Prawo startu mają drużyny Klubów zarejestrowanych w ZZSzach i klubów spoza województwa zachodniopomorskiego oraz inne złożone z różnych zawodników reprezentujące miejscowości, stowarzyszenia czy Domy Kultury (nie tylko z województwa zachodniopomorskiego).

·        Jeśli drużyna reprezentuje klub zarejestrowany w Polskim Związku Szachowym, to członkami drużyny mogą być wyłącznie zawodnicy przypisani do tego klubu w CR.

            WPISOWE

·        Wpisowe dla drużyny wynosi 120 złotych płatne przelewem na konto:
Gminne Centrum Sportu i Rekreacji Bierzwnik
Nr konta:
74 8355 0009 0074 1408 2000 0001

·        Druga i następna drużyna reprezentująca ten sam klub płaci wpisowe w wysokości 100 złotych.

·        W przypadku chęci uzyskania faktury za wpisowe uprasza się o poinformowanie organizatorów (adres e-mail: wajdawlodzimierz@wp.pl) co najmniej dzień przed rozgrywkami podając dane do faktury.

·        Liczba miejsc ograniczona.

 

SKŁAD DRUŻYNY

·        Drużyna składa się z czterech zawodników bez żadnych ograniczeń.

·        Drużyny grają w stałym czteroosobowym składzie bez zawodników rezerwowych.

·        Drużyna ma prawo rozpocząć mecz pod warunkiem obecności minimum trzech zawodników przy szachownicy.

·        Na nieparzystych szachownicach kolorem białym grają zawodnicy drużyny umieszczonej w kojarzeniu na pierwszej pozycji, tzw. gospodarze (na pozostałych szachownicach zawodnicy tej drużyny grają kolorem  czarnym).

 

 

 

SYSTEM ROZGRYWEK

·        Mistrzostwa rozegrane zostaną systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund.

·        W następujących przypadkach przewiduje się odstępstwo:

Ø  przy ilości 11-12 drużyn w grupie system szwajcarski 7 rund;

Ø  przy ilości 6-10 drużyn w grupie system kołowy;

Ø  w przypadku mniejszej liczby drużyn system rozgrywek ustali Sędzia Główny.

·        Numery startowe przydziela się według średniego rankingu międzynarodowego FIDE (w przypadku zawodnika bez rankingu międzynarodowego FIDE przyjmujemy do obliczeń ranking 1000) zawodników z podstawowego składu, przy równym średnim rankingu decyduje wyższy ranking zawodnika na pierwszej i kolejnych szachownicach, losowanie.

 

TEMPO GRY

·        Tempo gry: 10 minut + 5 sekund na każde posunięcie od początku partii.

·        Turniej zgłoszony do oceny rankingowej FIDE w szachach szybkich

 

PUNKTACJA I OCENA WYNIKÓW

·        Kolejność miejsc zajętych przez drużyny ustala się według następujących kryteriów:

Ø  Suma punktów meczowych (wygrany mecz 2 pkt, remis 1 pkt, przegrany mecz 0 pkt, oddanie walkowera [minus] −2 pkt),

Ø  Suma (tzw. małych) punktów zdobytych przez wszystkich zawodników z drużyny (wygrana i wygrana walkowerem 1 pkt, remis 0,5 pkt, przegrana i oddanie walkowera 0 pkt),

Ø  Wynik bezpośrednich meczów.

Ø  Wynik punktowy na pierwszej i kolejnych szachownicach.

·        Wyniki na poszczególnych szachownicach ustalane są na podstawie następujących kryteriów:

Ø  zawodnik jest klasyfikowany na najniższej z szachownic na których wystąpił,

Ø  liczba zdobytych punktów, Buchholz Cut-1, Buchholz pełny, Sonneborn-Berger, miejsce drużyny.

Ø

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

·        Puchary i medale dla trzech pierwszych drużyn.

·        Dla najlepszych na szachownicach (I-IV):

Ø  I miejsce: bon podarunkowy o wartości 150 zł + medal + dyplom

Ø  II miejsce: bon podarunkowy o wartości 100 zł + medal + dyplom

Ø  III miejsce: bon podarunkowy o wartości 50 zł + medal + dyplom

·        Dyplomy dla każdej drużyny

 

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia drużyn należy przesyłać na adres sędziego głównego: roslonoskar@gmail.com w terminie do 14 czerwca 2024 do godziny 21.00. Składy osobowe drużyn należy przesyłać do tego samego terminu.

 

POSTANOWIENIE KOŃCOWE:

·        Dopuszczalne spóźnienie na rundę wynosi 5 minut.

·        Za ubezpieczenie zawodników odpowiadają kluby delegujące lub rodzice / opiekunowie.

·        Zgłoszenie do turnieju jest równoznaczne z akceptacją treści komunikatu organizacyjnego turnieju.

·        Obowiązuje całkowity zakaz posiadania telefonów komórkowych lub innych urządzeń elektronicznych w strefie rozgrywek. Zawodnik za zgodą sędziego może wnieść na salę gry telefon lub inne urządzenie elektroniczne pod warunkiem, że jest całkowicie wyłączone i schowane w torbie, plecaku itp.

·        Uczestnicy biorący udział w turnieju, wyrażają zgodę na zbieranie i przetwarzanie podanych przez nich danych osobowych przez organizatorów turnieju tj. imię i nazwisko, klub, miejscowość, e-mail, oraz wizerunku w celach promocyjno – marketingowych, związanych z ich działalnością. Ostateczna interpretacja treści komunikatu należy do organizatora.

·        Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w niniejszym komunikacie.

 


Ze sportowym pozdrowieniem.

Włodzimierz Wajda


2024-06-16
2024-06-16
Bierzwnik
10'+5'' na ruch
Oskar Rosłon
GCSiR Bierzwnik na zlecenie Zachodniopomorskiego Związku Szachowego
7
7


12
1606
48
1
39
1


HGMGMWGMIMWIMFMWFMCMWCM


mk++k+kI++I+I
112318
II+IIIIIIVVbk


199526

ChessArbiter Pro 2016 (v.6.04) © A.Curyło

http://www.chessarbiter.com/
Oskar Rosłon
'