XXV Wojewódzka Olimpiada Młodzieży - Mistrzostwa PZ Juniorów w Szachach Szybkich

Łazy 2024-06-22/2024-06-22
10'+2"
Arkadiusz Korbal

2024-06-05 15:44XXV Wojewódzka Olimpiada Młodzieży - Mistrzostwa PZ Juniorów w Szachach Szybkich


Komunikat sędziego (organizatora)


Komunikat Organizacyjny

XXV Wojewódzkiej Olimpiady Młodzieży – Dyscyplina Szachy

Mistrzostwa Pomorza Zachodniego Juniorów w Szachach Szybkich 2024


I. Cele i zadania:

1.Zaprezentowanie dorobku sportowego klubów, gmin i powiatów województwa Zachodniopomorskiego w kategoriach: młodzicy i juniorzy młodsi.

2.Aktywizacja organizacji kultury fizycznej w zakresie rozwoju i podnoszenia poziomu sportu młodzieżowego, szczególnie w młodszych kategoriach wiekowych.

3.Zapewnienie ciągu szkoleniowego i współzawodnictwa dla młodzieży w dyscyplinie szachy.

4.Popularyzacja dyscypliny sportowej: szachy.

5. Wyłonienie mistrzów województwa Zachodniopomorskiego juniorów w szachach szybkich.

6. Realizacja Projektu "Lato z Szachami 2024” w ramach Programu Społecznik.


II. Termin zawodów:

22.06.2024 r. (sobota) - do godz. 9:30 potwierdzenia uczestnictwa. Start godzina 10:00.


III. Miejsce zawodów:

Obiekty OW „Bryza” w Łazach ul. Wąska 2 (Namiot za boiskami)


IV. Organizator:

Zachodniopomorski Związek Szachowy

Klub Szachowy HETMAN Koszalin

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego


V. Zgłoszenia:

Zgłoszenia online w serwisach ChessManager:

C10 (chłopcy ur. 2014 i mł.) https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/6011332626743296

C12 (chłopcy ur. 2012-2013) https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/6573514250780672

C14 (chłopcy ur. 2010-2011)  https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/5196516798496768

C16 (chłopcy ur. 2008-2009) https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/5945860145283072

C18 (chłopcy ur. 2006-2007) https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/5098237779771392

D10 (dziewczęta ur. 2014 i mł.) https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/5109777148936192

D12 (dziewczęta ur. 2012-2013) https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/5086128790568960

D14 (dziewczęta ur. 2010-2011) https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/5081754903248896

D16 (dziewczęta ur. 2008-2009) https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/5081754903248896

D18 (dziewczęta ur. 2006-2007) https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/5081754903248896

lub lista zbiorcza od kierowników ekip klubowych na adres mailowy sędziego głównego w nieprzekraczalnym terminie do 21. czerwca 2024 r. do godz. 16:00


VI. Dyrektor zawodów i sędzia główny:

Dyrektor - Tomasz Kamieniecki tel. 517 216 317 e-mail: kamieniecki.hetman@wp.pl

Sędzia Główny - Arkadiusz Korbal tel. 663 233 532 e-mail: arek@szachy.szczecin.pl


VII. System rozgrywek:

Osobne turnieje dla dziewcząt i chłopców w grupach wiekowych, rozgrywane systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund, tempem po 10’ + 2’’ na partię dla każdego zawodnika.

W turnieju obowiązują aktualne Przepisy Gry FIDE. O kolejności zdobytych miejsc w przypadku tej samej liczby punktów decyduje kolejno: Buchholz Cut-1, Buchholz Pełny, Sonneborn-Berger, Progres, Liczba zwycięstw, Liczba zwycięstw czarnymi.

Jeśli w grupie będzie od 5 do 8 osób to obowiązuje system kołowy "każdy z każdym”. Jeśli w grupie będą 4 osoby to obowiązuje system dwukołowy. System punktacji pomocniczej w systemie kołowym: Sonneborn-Berger, Koya, Liczba zwycięstw, Bezpośredni pojedynek.

Jeśli w grupie wiekowej będą 3 osoby lub mniej to grupa zostanie połączona z inną grupą wiekową według decyzji organizatora i sędziego. W połączonej grupie obowiązują osobne klasyfikacje wiekowe.

W grupie C10 i D10 będzie prowadzona klasyfikacja do lat 8 (ur. 2016 i młodsi).


VIII. Uczestnicy:

Prawo gry mają zawodnicy reprezentujący kluby szachowe województwa zachodniopomorskiego, w tym uczniowskie kluby sportowe, reprezentując jednocześnie właściwe gminy i powiaty. W przypadku zawodnika niezrzeszonego w klubie reprezentuje on szkołę z województwa zachodniopomorskiego.


IX. Warunki uczestnictwa:

Weryfikacja na podstawie Centralnego Rejestru Polskiego Związku Szachowego. W przypadku reprezentowania szkoły - okazanie sędziemu legitymacji szkolnej. Zawodnicy, którzy nie zostaną zgłoszeni do 21.06.2024 do godz. 16:00, nie będą dopuszczeni do zawodów.


X. Finansowanie:

- koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy,

- koszty udziału w zawodach pokrywają organizacje delegujące, względnie sponsorzy,

- uczestnicy nie wnoszą opłaty startowej.


XI. Ocena wyników:

Klasyfikacja końcowa wyników indywidualnych ustalana będzie na podstawie sumy zdobytych punktów oraz innych parametrów pomocniczych. Klasyfikacja klubowa Wojewódzkiej Olimpiady Młodzieży wg regulaminu WOM.


Lokata \ pkt.

I

II

III

IV - VIII

IX - XII

XIII - XVI

Młodzik 12-11 lat

9

7

5

4

3

2

Dzieci do 10 lat

7

5

4

3

2

1


XII. Nagrody:

Zawodnicy, którzy zajmą w swoich grupach wiekowych miejsca 1-3 otrzymują medale, puchary dla zwycięzców. Dodatkowa klasyfikacja do 8 lat (ur. 2016 i młodsi). Dyplomy i puchary dla najlepszych trzech klubów. Upominki od organizatora dla czołowych zawodników i zawodniczek.


XIII. Uwagi końcowe:

Za zdolność zawodnika do startu oraz jego ubezpieczenie odpowiada jego klub lub pełnoletni opiekunowie.

Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celach przeprowadzenia turnieju i wyłonienia zwycięzcy. Przetwarzanie danych w związku z udziałem w turnieju obejmuje też publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą klubu szachowego lub szkoły. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z warunkami określonymi w ogólnym rozporządzeniu (UE) 2016/679 Rozporządzenie o ochronie danych - Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) w aktualnej wersji. Administratorem danych osobowych jest organizator.
2024-06-22
2024-06-22
Łazy
10'+2"
Arkadiusz Korbal
ZZSzach
0
7


HGMGMWGMIMWIMFMWFMCMWCM


mk++k+kI++I+I


II+IIIIIIVVbk

ChessArbiter Pro 2016 (v.6.05) © A.Curyło

http://www.chessarbiter.com/
Arkadiusz Korbal
'