Architektura Szachów

Poznań 2024-05-19/2024-05-19
10' + 5''' na ruch
FA Maciej Cybulski

2024-04-26 22:11
Architektura Szachów


2024-05-19
2024-05-19
Poznań
10' + 5''' na ruch
FA Maciej Cybulski
Politechnika Poznańska / Artur Nawrowski
0
9


HGMGMWGMIMWIMFMWFMCMWCM


mk++k+kI++I+I


II+IIIIIIVVbk

ChessArbiter Pro 2016 (v.6.05) © A.Curyło

http://www.chessarbiter.com/
FA Maciej Cybulski
'