III Piątkowy Turniej Akademii Szachowej Skoczka - wiosna 2024

Choszczeński Dom Kultury 2024-06-14/2024-06-14
8'+3"
Uczniowski Klub Szachowy SKOCZEK Choszczno

2024-06-14 19:38
III Piątkowy Turniej Akademii Szachowej Skoczka - wiosna 2024


Komunikat sędziego (organizatora)
III Piątkowy Turniej
Akademii Szachowej SKOCZKA - wiosna 2024

 

14 czerwca 2024 r.  - godz.17.00-19.45.

 

Miejsce gry:   Choszczeński Dom Kultury ul. Bohaterów Warszawy 17 , 73-200 Choszczno

Organizator:    Uczniowski Klub Sportowy „SKOCZEK” Choszczno

Warunki uczestnictwa:

Turniej ma charakter całkowicie otwarty, bez ograniczeń wiekowych. Przeznaczony dla zawodników i zawodniczek nie posiadających kategorii lub z kategorią szachową do rankingu PZSzach 2200 włącznie.

System rozgrywek ; tempo gry

6 rund systemem szwajcarskim . Tempo : 8 minut +3 sekundy za posunięcie dla każdego zawodnika na zakończenie partii.
Szczególne przepisy gry
W przypadku nieprawidłowego posunięcia, korekta czasu na zegarze przeciwnika jest dokonywana przez Sędziego wyłącznie w przypadku posiadania przez uprawnionego mniejszej ilości czasu do namysłu niż 5 minut. Na ostatnich szachownicach w przypadku zakończenia partii na tych pierwszych, sędzia ma prawo do oceny partii i na jej podstawie zakończenia i ustalenia wyniku.

Wpisowe:

Wpisowe do turnieju wynosi 10 zł.

Płatność gotówką w dniu zawodów, przed rozpoczęciem turnieju, do godz. 16:55

Zgłoszenia:

Do dnia 13 czerwca 2024 r.do godz. 20.00. poprzez formularz zgłoszeniowy na www.chessarbiter.pl albo drogą mailową na adres Donmaciej0@wp.pl

W zgłoszeniu należy podać: imię, nazwisko, klub lub szkoła, rok urodzenia, kategoria szachowa (jeśli jest).

Ilość miejsc ograniczona. W turnieju może wziąć udział do 30 zawodników Pierwszeństwo udziału w turnieju mają członkowie UKSz SKOCZEK Choszczno oraz osoby zgłoszone w terminie. Niezgłoszeni w terminie mogą wziąć udział w turnieju zależności od ilości wolnych miejsc.

 
Nagrody:
  • puchar dla zwycięzcy ,
  • wyróżnienia,
  • słodycze
 
Inne ustalenia regulaminowe :
W miejscu gry obowiązuje zakaz posiadania niewyciszonych bądź niewyłącznonych  jakichkolwiek urządzeń elektronicznych np. telefon komórkowy , tablet itp.

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Sędziego głównego. Decyzja sędziego jest ostateczna i nie może być podważona.  Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestników zawodów lub powstałe w związku z udziałem uczestników w zawodach. Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku w celach organizacyjnych i marketingowych. Prawo interpretacji postanowień Komunikatu przysługuje organizatorowi. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w powyższym komunikacie.

Przewidywany czas zakończenia turnieju około godz. 19.30-19.50.


2024-06-14
2024-06-14
Choszczeński Dom Kultury
8'+3"
Maciej Dziechciarewicz
Uczniowski Klub Szachowy SKOCZEK Choszczno
6
6


12
1
7
1
1414


HGMGMWGMIMWIMFMWFMCMWCM


mk++k+kI++I+I

1
II+IIIIIIVVbk1


22213

ChessArbiter Pro 2016 (v.6.05) © A.Curyło

http://www.chessarbiter.com/
Uczniowski Klub Szachowy SKOCZEK Choszczno
'