Turniej Szachowy II Memoriał Jerzego Dębińskiego

Gmina Kaliska 2019-05-18/2019-05-18
P'15
TKKF "Rzemyk" Gdynia

2019-05-18 14:50
Turniej Szachowy II Memoriał Jerzego Dębińskiego


Komunikat sędziego (organizatora)
Turniej Szachowy II Memoriał Jerzego Dębińskiego 18.05.2019r. 1. Cel: Popularyzacja "królewskiej gry" wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Gminy Kaliska i uczestników z innych zakątków Polski. Integracja środowiska szachowego. 2. Organizatorzy, kontakt: 1) Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Rzemyk”, 81 – 364 Gdynia, ul. 10 Lutego 33 tel. (58) 620 88 62 2) Gminny Ośrodek Kultury w Kaliskach, 83–260 Kaliska, ul. Długa 18, tel.(58) 5609245 3. Miejsce i termin: 18 maja 2019 roku (sobota), Zespół Szkół Publicznych w Kaliskach, ul. Długa 53, 83-260 Kaliska rozpoczęcie - godz. 10:00 przewidywane zakończenie - około godz. 16:00 4. System rozgrywek, liczba rund i tempo gry: System szwajcarski, 7 rund, 15 minut na partię dla zawodnika 5. Uczestnictwo: 1) Turniej ma charakter otwarty. Ilość miejsc ograniczona! Organizator zamyka listę startową po dokonaniu zgłoszeń zawodników w liczbie 60 2) Udział w turnieju gwarantuje zgłoszenie się do dnia 17.05.2019 r. (piątek) do godz. 15:00 poprzez "formularz zgłoszenia" umieszczony na stronie internetowej turnieju w serwisie internetowym chessarbiter. Zapisy na stronie http://www.chessarbiter.com/turnieje/2019/ti_1572/ 3) Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest potwierdzenie obecności na sali gry w dniu turnieju do godz. 9:45 oraz opłacenie na miejscu przed rozpoczęciem I rundy wpisowego w kwocie: 15 zł. - Seniorzy; 10 zł. - Juniorzy i Młodzicy (rocznik 1999 i młodsi). W innym przypadku zawodnik rozpocznie zawody od II rundy. 6. Nagrody: OPEN: I miejsce - 300 zł. + puchar + dyplom II miejsce - 200 zł. + dyplom III miejsce - 100 zł. + dyplom IV miejsce –upominek V miejsce –upominek VI miejsce –upominek JUNIORZY (roczniki: od 2003 do 1999): I miejsce - puchar + dyplom + upominek II miejsce - upominek + dyplom III miejsce - upominek + dyplom miejsca IV-VI - upominek MŁODZICY (rocznik 2004 i młodsi): I miejsce –puchar + dyplom + upominek II miejsce - upominek + dyplom III miejsce - upominek + dyplom miejsca IV-VI - upominek KOBIETY: I miejsce –puchar + dyplom + upominek II miejsce - upominek + dyplom III miejsce - upominek + dyplom miejsca IV-VI - upominek 7. Uwagi: 1.Organizatorzy zapewniają sprzęt do gry 2. Obowiązują przepisy FIDE i PZSzach dla szachów błyskawicznych 3. Uczestnicy turnieju ubezpieczają się we własnym zakresie 4. Zgłoszenie zawodnika do rozgrywek szachowych jest jednocześnie wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez organizatorów danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb niezbędnych do realizacji turnieju (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity:Dz. U. 2016 r. poz.922). Rejestrowanie i publikowanie wizerunku, fotografowanie i umieszczanie dokumentacji zdjęciowej na stronach www i w prasie lokalnej na potrzeby działalności organizatora. 5. Wymaganym warunkiem przyznania nagrody finansowej będzie obecność na sali gry zawodnika podczas zakończenia turnieju oraz złożenie przez laureata podpisu na pokwitowaniu odbioru nagród finansowych. 6. Organizatorzy zastrzegają sobie wyłączne prawo do interpretacji regulaminu i możliwości wprowadzenia ewentualnych zmian


2019-05-18
2019-05-18
Gmina Kaliska
P'15
Tomasz Ciesielski
TKKF "Rzemyk" Gdynia
7
7


34
1
16
6
1373


HGMGMWGMIMWIMFMWFMCMWCM


1


mk++k+kI++I+I


1

1
II+IIIIIIVVbk

1
23
2133313

ChessArbiter Pro 2016 (v.6.05) © A.Curyło

http://www.chessarbiter.com/
TKKF "Rzemyk" Gdynia
'